Working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health

De Working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health (ISM&RH) houdt zich bezig met reproductieve gezondheidszorg in zich ontwikkelende landen en met aspecten van reproductieve gezondheid van niet-autochtone Nederlanders.

Waarom deze werkgroep?

mother-with-baby

Wereldwijd sterven er dagelijks 800 vrouwen door problemen die gerelateerd zijn aan zwangerschap en bevalling. In 2010 waren dat er 287.000! Het grootste deel (99%) hiervan vindt plaats in ontwikkelingslanden, waarbij de meeste gevallen voorkomen hadden kunnen worden (WHO factsheet no348).

De werkgroep ISM&RH bestaat uit (ex)tropenartsen en gynaecologen (in opleiding). Samen vormen zij een toegankelijk vat vol kennis en ervaring. De ISM&RH maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en van de Nederlandse vereniging van Tropische geneeskunde en Internationale gezondheidszorg (NVTG).

Lees meer

Doelstelling

De werkgroep wil de reproductieve gezondheidszorg in lage inkomenslanden verbeteren door samenwerkingsverbanden met organisaties en personen in die landen aan te gaan. Deze samenwerking leidt tot projecten waarbij de kennis en kunde van lokale gezondheidswerkers verbetert. We stimuleren wetenschappelijk onderzoek in lage inkomenslanden en ondersteunen de opbouw van de organisatiestructuren.

De werkgroep draagt actief bij aan de opleiding van tropenartsen in Nederland. Daarnaast vindt de werkgroep het belangrijk om de reproductieve gezondheid van vrouwen in lage inkomenslanden en die van vrouwen met een achterstandspositie in eigen land onder de aandacht te brengen bij Nederlandse artsen en gynaecologen.

De ISM&RH is een adviesorgaan

De ISM&RH heeft veel kennis in huis. Bijna alle leden van de working party hebben ervaring met werken in ontwikkelingslanden, daarnaast zijn velen van hen actief op het gebied van wetenschap en onderwijs. Leden van de ISM&RH kunnen meedenken en advies geven in het opzetten van projecten wereldwijd, een aantale leden begeleiden studenten/tropenartsen bij hun  promoties.


 Meer informatie

ISM&RH Onderwijs

Onderwijs

– Aan tropenartsen in opleiding, co-assistenten, gynaecologen (in opleiding) etc

– ISM&RH vergadering

– EmOC trainingen internationaal

– Organisatie van jaarlijks congres

ISM&RH Advies

P1060422

Hulp bij organisatie van stages, uitwisselingen, voorbereiding.

Advies voor gezondheidsprojecten internationaal

Sprekers op congressen en symposia

ISM&RH Wetenschap

Thomas-promotie
Begeleiding van artikelen en promoties op gebied van internationale gezondheidszorg

ISM&RH Samenwerking

nvtglogo

Contacten onderhouden nationaal en internationaal

Contacten onderhouden met partners in Nederland zoals KNOV, White Ribbon, AMREF

Contacten onderhouden met partners internationaal zoals FIGO, WHO, universiteiten